Blog
10
07
2016

Jak poznáte dobrého osobního trenéra

Počet klientů, kteří mají zájem o cvičení rychle roste. A kde je poptávka, tam je i nabídka, proto kvapem přibývá fitness zařízení, fitness trenérů a instruktorů. Problém je v tom, že někteří se za odborníky prohlásí po absolvování víkendového kurzu. Jak vybrat správného trenéra a k čemu vám vůbec bude, poradí Bc. Jiří Vilímek ve své nové rubrice.

 

Kdyby záleželo pouze na mě, striktně bych rozlišoval pojmy fitness trenér a osobní trenér. Možná vám připadá, že se jedná o synonyma, ale není to tak.

Fitness trenér je čerstvým absolventem kurzu, zatím nezískal žádné zkušenosti a ani v minulosti nenabyl žádného odborného vzdělaní. V tu chvíli by měl ve fitness centrech fungovat pod dohledem hlavního trenéra a získávat praxi, provádět klienty, být jim k dispozici a ukazovat, jak na stroji správně cvičit.

Myslím si, že v tuto chvíli je pro něho ještě příliš brzy na to, aby trénoval za honorář. Nejprve by měl odtrénovat určitý počet hodin a získat praktické zkušenosti. Stejně jako lékaři, učitelé či fyzioterapeuti, kteří po škole nejprve musejí absolvovat povinnou praxi.

Naproti tomu osobní trenér by měl být člověk s ideálně vysokoškolským vzděláním či dlouholetou praxí. Měl by ovládat anatomii, fyziologii, biomechaniku, somatologii, zdravotní tělesnou výchovu i fyziologické a klinické aspekty pohybové aktivity. Cizí by mu neměly být ani základy psychologie, psychologie zdraví, současné trendy ve výživě, stravování při některých onemocněních a základy regenerace a rehabilitace… Musí umět pracovat s lidmi, kteří trpí civilizačními onemocněními (diabetes, cévní onemocnění, poruchy příjmu potravy), i se specifickými skupinami klientů – těhotnými, seniory, mládeží, ale také vrcholovými sportovci a závodníky ve fitness. Takové vědomosti nelze za 14 dni trenérského kurzu získat a není správné si bez jejich znalosti účtovat odměnu 500 korun za hodinu.

Z praxe ale vím, že ve fitness zařízeních můžete potkat různé „trenéry“. V následujících odpozorovaných modelech chování se vám pokusím dát indicie k rozpoznání toho, jestli vybranému trenérovi na vás záleží, nebo mu je naopak váš pokrok zcela lhostejný. Trenér totiž neplní svou práci dobře, pokud vás nenaučí, jak správně stroj používat. Posilování není jen o provádění sérií a opakování. Trenérova práce spočívá i v tom, že vás poučí o detailech a vše názorně ukáže, abyste si příště věděl rady sám.

Hlavní rysy trenéra

 1. Naslouchá klientovi. Hned na úvod by vás měl trenér podrobit vstupní diagnostice a podrobně seznámit s průběhem spolupráce. Nejhorší trenéři jsou ti, kteří na tréninku jen mluví a vámi zaplacenou hodinu „prokecají“. Od takového člověka rychle utíkejte. Osobní trenér by vám měl během tréninku věnovat veškerou pozornost, aby zjistil, co vám sedí, co nesedí, a podle toho následně doladil váš individuální tréninkový plán.
 2. Trenér by měl být trpělivý. A společně s klientem jít jednotnou cestou tak, abych chápal vaše potřeby a překážky jste překonávali společně. Proto je nutné, aby byl také trochu psycholog a měl pochopení pro každý stav klienta (pracovní stres, rodinné problémy, dlouhotrvající předešlé neúspěchy apod.).
 3. Trenér by měl být dobrý motivátor. Měl by být vaši podporou, proto je nutné, aby z něho čišela energie a optimismus. Vztah trenéra a klienta proto rád popisuji jako zrcadlo. Když bude trenér pozitivní a optimisticky naladěný, bude jeho energie odrážena na jeho klienta. Trh je přeplněn egoistickými a egocentrickými trenéry, kteří mají pocit, že znají všechno – od cvičení až po výživu. Pokud se tak tváří i váš trenér, poohlédněte se raději po někom jiném.
 4. Měl by se věnovat jen vám. Jestliže si váš trenér během osobního tréninku povídá s jinými lidmi, hraje si s telefonem nebo při tréninku svačí, pak mu vlastně financujete jeho společenský život, ale nijak tím nepomůžete své snaze zlepšit si postavu. Pamatujte, že trenér má pečovat o to, jak cvičíte, a ne o to, jaký den dnes měl člověk na vedlejším stroji.
 5. Měl by předávat vědomosti. Pokud vám trenér neposkytne dostatečné informace o cvičení, těžko budete mít někdy dostatek znalostí, abyste mohl cvičit sám. Trenér by vám měl vždy vysvětlit, proč cvičíte daný cvik a ne jiný, jaké svalové partie při tom využíváte, jaký je důsledek cviku a podobně.
 6. Neměl by být prodavačem. Snaží se vám trenér neustále vnutit a prodat nějaké suplementy? Dejte si pozor. Položte si otázku, zda není dotyčný finančně zainteresován na tom, abyste si produkt zakoupil. V takovém případě by mu mohlo více než o váš pokrok jít o vlastní zisk. V prvé řadě by trenéra měla zajímat vaše strava, od níž se pak odráží případné úpravy jídelníčku. Časem by vám pak měl vysvětlit principy zdravého stravování a navést vás tak, abyste si byl schopen jídelníček sám sestavit.
 7. Měl by dodržovat profesionální přístup. Najal jste si trenérku? Měla by k vám striktně přistupovat jako ke každému jinému klientovi. V případě, že se vás trenérka dotýká více, než by bylo přípustné (a je vám to nepříjemné), uděláte nejlépe, když s ní ukončíte tréninky.
 8. Neměl by na vás přenášet svou negativní náladu. Mnoho fitness trenéru současně závodí nebo se přípravují na různé soutěže kulturistiky nebo fitness, což obnáší náročnou přípravu, pravidelné tréninky a omezení ve stravě. Zejména snížený příjem cukru způsobí, že trenéři v tomto období bývají nervózní, nepříjemní a podráždění. Existuje proto, že by mohli tuto náladu přenášet na své klienty. Tento stav by ale měli umět zvládnout a nepřenášet jej na vás.
 9. Měl by dobře vypadat. Rčení o tom, že kovářova kobyla chodí bosa, tady neplatí. Trenér by měl o sebe dbát. Vždyť jeho postava odráží jeho práci. Tělo se stává trenérovou vizitkou. Když má hezkou postavu, tak mu i více věříte. Jeho postava by měla být pro vás inspirující.

 Proč je dobré mít osobního trenéra ve fitness centru?

 • Naučí vás správnou techniku cviků (při nesprávném cvičení se mohou vyskytnout různá nepříjemná zranění).
 • Měl by vám být schopen poradit se stravováním a vypracovat jídelníček přesně pro vás.
 • Měl byste dostat i tréninkový plán podle vašich cílů.
 • S trenérem dosáhnete svých cílů mnohem rychleji, než když se budete snažit sám a mnohdy nesprávně.
 • Když si myslíte, že dál už nemůžete, pak právě trenér posouvá vaše limity. Pomáhá vám překonat sám sebe a přesvědčí vás, že to jde i bez zbytečných výmluv.
 • Osobní trenér je tu na to, abyste čas strávený tréninkem využil co nejefektivněji.

autor: Jiří Vilímek

Spolumajitel a manažer Fitness Victory. Odborný poradce a konzultant s více než patnáctiletou zkušeností v oblasti marketingu a řízení lidských zdrojů a mnoha realizovanými projekty v oblasti fitness.